Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

3-Α.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της


1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ρόλος: Άμεσα εκλεγόμενο σώμα της ΕΕ με νομοθετική, εποπτική και δημοσιονομική αρμοδιότητα
Μέλη: 751 βουλευτές (Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
Πρόεδρος: Μάρτιν Σουλτζ
Έτος ίδρυσης: 1952, ως Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, 1962 ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτες άμεσες εκλογές το 1979
Τόπος: Στρασβούργο (Γαλλία), Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο
Κράτος/Μέλος         Αριθμός εδρών
Γερμανία                         96
Γαλλία                             74
Ηνωμένο Βασίλειο         73
Ιταλία                              73
Ισπανία                           54
Πολωνία                         51
Ρουμανία                        32
Κάτω Χώρες                  26
Βέλγιο                             21
Τσεχία                             21
Ελλάδα                            21
Ουγγαρία                        21
Πορτογαλία                    21
Σουηδία                          20
Αυστρία                          18
Βουλγαρία                      17
Δανία                               13
Φινλανδία                       13
Σλοβακία                        13
Κροατία                          11
Ιρλανδία                         11
Λιθουανία                       11
Λετονία                           8
Σλοβενία                         8
Εσθονία                          6
Κύπρος                           6
Λουξεμβούργο               6
Μάλτα                             6

2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ρόλος: η φωνή των κρατών μελών της ΕΕ· θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και συντονίζει τις πολιτικές της
Μέλη: υπουργοί από κάθε χώρα της ΕΕ, ανάλογα με τον προς συζήτηση τομέα πολιτικής
Πρόεδρος: κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία για έξι μήνες
Έτος ίδρυσης: το 1958 (ως Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας)
Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

3. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ρόλος: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μέλη: οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
Πρόεδρος: Ντόναλντ Τουσκ
Έτος ίδρυσης: 1974 (ανεπίσημο φόρουμ), 1992 (επίσημο καθεστώς), 2009 (επίσημο θεσμικό όργανο της ΕΕ)
Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ρόλος: προάγει το γενικό συμφέρον της ΕΕ προτείνοντας και επιβάλλοντας νομοθεσία, καθώς και εφαρμόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Μέλη: ομάδα ή «Σώμα» επιτρόπων, 1 από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
Πρόεδρος: Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
Έτος ίδρυσης: 1958
Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)

5. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ρόλος: μεριμνά για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ
Μέλη:
-Δικαστήριο: 1 δικαστής από κάθε χώρα της ΕΕ, συν 11 γενικοί εισαγγελείς
-Γενικό Δικαστήριο: 1 δικαστής από κάθε κράτος μέλος
-Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης: 7 δικαστές
Έτος ίδρυσης: 1952
Τόπος: Λουξεμβούργο

6. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ρόλος: να ελέγχει αν τα κονδύλια της ΕΕ συλλέγονται και χρησιμοποιούνται σωστά, και να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ
Μέλη: ένα από κάθε χώρα της ΕΕ
Πρόεδρος: Vítor Manuel da Silva Caldeira
Έτος ίδρυσης: 1977
Τόπος: Λουξεμβούργο

7. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Ρόλος: Διαχείριση του ευρώ, διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και άσκηση της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ
Μέλη: ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ
Πρόεδρος: Μάριο Ντράγκι
Έτος ίδρυσης: 1998
Τόπος: Φρανκφούρτη, Γερμανία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου