Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

1-Δ.1 Οι Δήμοι στην Ελλάδα
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
1.1 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
2.1 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
2.2 Περιφέρεια Ηπείρου
3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
3.1 Περιφέρεια Θεσσαλίας
3.2 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
4.1 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
4.2 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
4.3 Περιφέρεια Πελοποννήσου
5 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
5.1 Περιφέρεια Αττικής
6 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
6.1 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
6.2 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
7 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7.1 Περιφέρεια Κρήτης


Πρωτεύουσες Περιφερειών

Δημαρχείο Παιονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου